NPO
NTR
4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Mady Van Goethem

uit Sinaai in België 5 fouten

 

2. Ward Smeyers, Student taal- en letterkunde uit Vlaanderen (Houthalen-Helchteren) - 6 fouten
3. Bob Boersema, ambtenaar uit Ermelo, Nederland - 8 fouten

 

Gemiddelde alle spelers

 

19 fouten (59 deelnemers)
Totaal aantal fouten: 1143

Beste prominenten

1. Stefan Brijs en Peter Terrin  allebei uit België
10 fouten
3. Christiaan Weijts uit Nederland 11 fouten
(Alledrie zijn het schrijvers)

Deze week online

Positie Naam Plaats Fouten
1 France Van Roey 20 fouten
2 Henk Jansen 20 fouten
3 maarten van Dijk 21 fouten
4 Laila Hanzouli 27 fouten
5 Eva Roets 27 fouten
6 merte klumperman 29 fouten
7 mj cornelissen 44 fouten
8 Jidi Guo 52 fouten

1. verorberen
2. hete bliksem
3. brijige
4. stamppot
5. in den beginne
6. gecreëerd
7. chef-kok
8. ten eeuwigen dage
9. bijbel
10. Jakobs
 
11. Betel, Beth-El
12. Genesis 28 vers 12
13. jakobsladder
14. Jakob
15. waarover
16. engelen
17. op en neer
18. boven aan
19. waarop
20. geolied
 
21. zevenslaper
22. zo dadelijk
23. brillantine
24. intussen
25. neergevlijd
26. exquise
27. boven op
28. melkzuurbacteriën
29. tekeergingen
30. fijngesneden
 
31. wittekool
32. vaders
33. Schriftlezing
34. allang
35. verstomd
36. oudtestamentische
37. scène
38. geïnterpreteerd
39. plafondschildering
40. bisschoppelijk
 
41. Udine
42. Tiepolo’s
43. Bijbelse
44. De droom van Jakob
45. ontwaarde
46. van jongs af aan
47. Vermoedde
48. gedweeë
49. allerminst
50. vrouwenkuiten
 
51. vieve
52. klip-en-klaar
53. soigneren
54. koninkrijk der hemelen
55. doorgedrongen
56. Godsgezanten
57. bacchanten
58. ladderzat
59. furieuze
60. uitdeinend
 
61. geluidsorgie
62. Jimi Hendrix
63. gitaarriff
64. schrepele
65. perste

3 juni 2014

De ladder naar lust

 

Na het verorberen van de laatste schep hete bliksem – een brijige stamppot, in den beginne gecreëerd door een chef-kok die ten eeuwigen dage het ovenvuur na aan de schenen moet worden gelegd – nam mijn vader zijn bijbel ter hand.

 

‘Jakobs droom te Betel, Genesis 28 vers 12. De jakobsladder. Jakob gaat slapen met zijn hoofd op een steen en ziet in zijn droom een ladder waarover engelen op en neer gaan’, zei hij onderwijzend tegen de kleintjes.

 

‘God staat boven aan de ladder en belooft hem het land waarop hij ligt. Daarna wordt de steen door Jakob geolied.’ Mijn oudste broer fluisterde: ‘Die zevenslaper heeft zo dadelijk geen brillantine meer nodig.’

 

Ik stelde me intussen voor dat ik neergevlijd, doezelend in de exquise, zurige sfeer van winterkost, met mijn hoofd boven op de grote kei lag die in onze schuur het vat afdekte waarin melkzuurbacteriën tekeergingen in fijngesneden wittekool.

 

Jaren later, toen mijn vaders Schriftlezing allang was verstomd, zag ik de oudtestamentische scène luchthartig geïnterpreteerd terug in een plafondschildering in het bisschoppelijk paleis van Udine.

 

In Tiepolo’s Bijbelse werk ‘De droom van Jakob’ ontwaarde ik wat ik van jongs af aan al vermoedde: dat deze gedweeë wezens allerminst onzijdig zijn, maar beschikken over mollige vrouwenkuiten.

 

Bij een enkele vieve engel zag je zelfs, klip-en-klaar in de roze schemer van de opwaaiende gewaden, dat het soigneren van het schaamhaar nog niet tot het koninkrijk der hemelen was

doorgedrongen.

 

Het waren geen Godsgezanten, maar bacchanten, ladderzat op weg naar de furieuze, in het uitdeinend heelal weerkaatsende geluidsorgie van Jimi Hendrix, de meester van de gitaarriff, die ziel en zaligheid uit zijn schrepele lichaam perste.

 

---

 

UITLEG

 

Het Groene Boekje noemt naast boerenkool, bloemkool en dergelijke ook rodekool. Van Dale heeft ook wittekool.

 

Al deze woorden moeten volgens de jury aaneen worden geschreven als je ze uitspreekt als één woord, dat wil zeggen: met één woordaccent.
Je kunt dat horen als je de woorden in een zin zet.

 

Er is een verschil tussen 'een hele wittekool' en 'een heel witte kool'. (de beklemtoonde lettergrepen zijn onderstreept)

 

3 juni 2014

 

Het 18e Groot Dictee der Nederlandse Taal werd geschreven door Jan Wolkers. De schrijver overleed in oktober 2007. Vlak daarvoor heeft hij, in het ziekenhuis, nog de laatste punten en komma's gezet. Het dictee werd voorgelezen door zijn weduwe, Karina Wolkers.

 

 

De tekst heeft als titel 'De ladder naar lust' en is een beschouwing over de jakobsladder en met name een afbeelding daarvan van de Italiaanse kunstenaar Tiepolo in Udine.

JURY
De jury van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal werd dit jaar voor de derde keer voorgezeten door oud-Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven.