NPO
NTR
4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Jacques Bettelheim
Uit Nederland 5 fouten

 

2. Marjan van Agt (Nederland) - 13 fouten
3. Marijke Dubach (Nederland) - 15 fouten
4. Jan Van den Berghe (Vlaanderen) - 17 fouten
4. Lars Slofstra (Nederland) - 17 fouten

 

Gemiddeld alle spelers

 

31 fouten (59 deelnemers)

 

Totaal aantal fouten: 1848

Beste prominenten

  1. Jan van den Berghe (Vlaanderen)
    17 fouten
  2. Cath Luyten (Vlaanderen)
    21 fouten
  3. Nahima Lanjiri (Vlaanderen)
    22 fouten

 

Andries Knevel was met 30 fouten de beste bekende Nederlander.

 

Deze week online

Positie Naam Plaats Fouten
1 Inge Vlasveld 23 fouten
2 s.e. hof 24 fouten
3 maarten van Dijk 29 fouten
4 Daniel Hendriks 34 fouten
5 MJ Cornelissen 44 fouten

1. soapopera
2. grand café
3. binnenliep
4. een miss twiggy
5. uitgedost
6. bordeauxrode
7. deux-pièces
8. blouse
9. ovale
10. precieuze
11. make-up
12. bühne

 

13. horeca-etablissement
14. diskjockey
15. deathmetal
16. francofone
17. hiphopnummers
18. mixte
19. eclectische
20. brij
21. amuzikaal
22. karweitje
23. nochtans
24. liveopname
 
25. Enfin
26. te midden van
27. pret makende
28. ten enenmale
29. tenhemelschreiende
30. gevlij
31. breezer
32. petitfours
33. welhaast
34. bijwijlen
35. afgerichte
36. dobermannpincher
 
37. eens te meer
38. continu
39. beatjuggelen
40. versjteerde
41. miste
42. entree
43. fijngebouwde
44. harrypotterbrilletje
45. cabareteske
46. coupe
47. stereotiepe
48. caipirinha
 
49. ontwaarde
50. onheuse
51. dedaigneuze
52. Cupido
53. pijl-en-boog
54. over en uit
55. verplichtte
56. ontwrichte
57. latrelatie
58. beëindigen
59. een-twee-drie
60. ad remme
 
61. riposte
62. belandde
63. klem geraakt
64. eruitzag
65. knock-out
66. bokser
67. uitfadede
68. haastte
69. verdwaasd
70. applaus
71. overging
72. half buitenstond
73. halfluid
74. uitmaakte
75. guppy

3 juni 2014

Een soapopera

 

De vrouw die het hippe grand café binnenliep, een miss twiggy aan de goede kant van de veertig, was smaakvol uitgedost in een bordeauxrode deux-pièces en een blouse met ovale vlakken, het precieuze gezicht perfect in de make-up.

 

Op de bühne van het horeca-etablissement stond een diskjockey die deathmetal en francofone hiphopnummers mixte tot een eclectische brij; een amuzikaal karweitje waarvan nochtans al menige liveopname was gemaakt. Enfin.

 

Te midden van de pret makende jongelui leek praten ten enenmale onmogelijk, maar ondanks de tenhemelschreiende herrie wist de bij de ober in het gevlij gekomen vrouw een breezer en een schaaltje petitfours te bemachtigen.

 

Ze keek welhaast smachtend naar de deur, maar werd bijwijlen afgeleid door een slecht afgerichte dobermannpincher die niet alleen stonk, maar eens te meer met continu geblaf het beatjuggelen versjteerde.

 

Daardoor miste ze de entree van een fijngebouwde, wat oudere man – harrypotterbrilletje onder een cabareteske coupe van witte krullen – die bij de bar zijn stereotiepe caipirinha bestelde voordat hij haar ontwaarde.

 

Hij zoende haar vluchtig en begon haar op even onheuse als dedaigneuze wijze toe te spreken: dat gedoe van Cupido met zijn pijl-en-boog was over en uit; het verplichtte hem hun ontwrichte latrelatie te beëindigen.

 

Zij wist zo een-twee-drie geen ad remme riposte te bedenken, maar verkocht hem een volmaakt kletsende oorvijg; hij belandde op de grond zodat hij, klem geraakt tussen het meubilair, eruitzag

 

als een knock-out geslagen bokser.

 

Hij kreunde, en terwijl de muziek uitfadede, haastte zij zich verdwaasd de zaak uit – onder applaus, dat wel, en toen zij de drempel overging en half buitenstond, was nog net te horen dat zij hem halfluid uitmaakte voor guppy.

 

UITLEG
Bloes staat zowel in het Groene Boekje als in Van Dale als vormvariant vanblouse. Het is dus correct gespeld en het zou niet als fout mogen worden aangerekend.

3 juni 2014

 

Het Groot Dictee 2006 werd geschreven door columnist Martin Bril. De tekst gaat over een café waar een man en een vrouw hun relatie beëindigen. Enkele moeilijke woorden waren beatjuggelen, guppy en caipirinha. Het was de zeventiende keer dat het Groot Dictee werd gehouden.

 

Winnaar was de Nederlander Jacques Bettelheim. Hij had maar vijf fouten. De 60 deelnemers maakten gemiddeld 31 fouten.

De winnaar bij de prominenten was de Vlaamse royalty-journalist Jan van den Berghe met 17 fouten. Andries Knevel was met 30 fouten de beste bekende Nederlander.

Met deze 17e editie meegerekend is het dictee negen keer gewonnen door een Vlaming, en acht keer door een Nederlander.

JURY
De jury van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal werd dit jaar voor de tweede keer voorgezeten door oud-Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven.