NPO
NTR
4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Frans Wollrabe (Nederland)
0 fouten (na rectificatie 1 fout)

 

2. Reinier Jaquet (Nederland) - 3 fouten
3/4. Johan Santy (Vlaanderen) & Rutger Kiezebrink (Nederland) - 4 fouten

 

Gemiddeld alle spelers

 

25 fouten (59 deelnemers)

 

Totaal aantal fouten: 1456

Beste prominenten

  1. Annelies Van Herck
    12 fouten
  2. Jaap Jongbloed
    14 fouten
  3. Joël De Ceulaer
    15 fouten

 

Rectificatie: voor het eerst in de geschiedenis van het Groot Dictee heeft de jury na afloop van het dictee een fout ontdekt. 'Voor pampus liggen' is niet zoals tijdens de uitzending werd gezegd met een hoofdletter P, maar met een kleine p.

 

De rectificatie is niet van invloed op de uitslag.

Titel: Normen en waarden

 

1. chronische
2. ingewandsziekte
3. comicus
4. cadans
5. gedachte-exercitie
6. oftewel
7. geïmplanteerd
8. niet-geseculariseerde
9. santenkraam
10. desperate
11. egards
12. rakelings
13. rechterooglid
14. behelsde
15. precieze
 

16. steile
17. creatuur,
18. gracieus
19. libellenkind
20. gecraqueleerde
21. drs.
22. Mallebrootje
23. Tweede-Kamerlid
24. geluiddemper
25. exceptioneel
26. 's mans
27. fourneerde.
28. ijzingwekkend
29. Oudhollandse
30. stijl
 

31. gedecoreerde
32. antraciet
33. vooraleer
34. hooggeplaatste
35. confrères
36. modieuze
37. molières
38. catacomben
39. gebruuskeerde
40. pampus*
41. macabere
42. ambiance
43. sinistere
44. ridicuul
45. kwibus
 

46. sms'te
47. vinkenslag
48. geïmproviseerde
49. rap
50. primus inter pares
51. pleitbezorgers
52. Verifieer
53. royeer
54. linieer
55. prioriteer
56. interrumpeer
57. jou
58. hellevuur
59. komische
60. karikatuur
 

61. quasi-boeddhistisch
62. surrogaat
63. correlerend
64. cosmetisch
65. beiden
66. paleozoën
67. internet
68. terechtgekomen
69. schietprevelementje
70. deleteten
71. onverwijld
72. pats-boem
73. vileine
74. sms'je
75. elektronische
 

76. resuscitatie
77. friemelde
78. kousenband,
79. vanonder
80. plissérok
81. verleidelijk
82. getatoeëerde
83. dijtje
84. tevoorschijn kwam
85. Mallebrootje
86. verijsde
87. comicus
88. prakkiseren
89. likkepot

3 juni 2014

Normen en waarden

 

Ondanks zijn chronische ingewandsziekte  begon de comicus zijn dagelijkse cadans met een eigenzinnige gedachte-exercitie over normen en waarden, oftewel gedragingen die hij graag geïmplanteerd zag bij vreemde vogels in zijn niet-geseculariseerde santenkraam.

 

Een desperate zwaluw zwenkte zonder egards rakelings langs zijn rechterooglid; wat behelsde deze even precieze als steile duikvlucht van dit creatuur, gracieus als een libellenkind?

 

De gecraqueleerde deur van zijn werkkamer ging open; het was drs. Mallebrootje, Tweede-Kamerlid uit Elst, tevens uitvinder van de geluiddemper tegen gerommel in de maag, die een exceptioneel goed humeur op 's mans gelaat fourneerde.

 

Het was ijzingwekkend  kil in het in Oudhollandse stijl gedecoreerde vertrek; het jonge ding uit de achterban gooide nog wat antraciet in de kachel, vooraleer zij de hooggeplaatste confrères met hun modieuze molières meetroonde naar de catacomben waar gebruuskeerde armlastigen bijkans voor pampus lagen.

 

In deze macabere ambiance klonk in een sinistere hoek opeens een ridicuul gerijmel: een kwetterende kwibus sms'te met een vinkenslag een geïmproviseerde rap naar het mobiele nummer van de primus inter pares onder de pleitbezorgers voor onze normen en waarden.

 

'Verifieer en royeer, linieer en prioriteer, maar ik interrumpeer; ik stuur jou naar het hellevuur, jij komische karikatuur met je quasi-boeddhistisch surrogaat in je correlerend cosmetisch internaat.'

 

De heren keken beiden uit hun ogen als paleozoën die op het internet waren terechtgekomen; zij deden schielijk een schietprevelementje en deleteten onverwijld  pats-boem het vileine sms'je uit het elektronische bestand.

 

Het jonge ding droeg ook een steentje bij aan de resuscitatie van de sfeer en friemelde wat aan haar kousenband, zodat vanonder haar plissérok een glimp van haar verleidelijk getatoeëerde dijtje tevoorschijn kwam; Mallebrootje verijsde, de comicus hield op met prakkiseren en de wereld was weer een heerlijke likkepot!

3 juni 2014

 

Lustrum-editie want de 15e editie van het Groot Dictee, een vaste traditie tussen sinterklaas en Kerstmis. En weer vanuit het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. De Vlaamse gasten komen elk jaar met een speciale bus, waarin de champagnekurken schijnen te knallen.

Het dictee is geschreven door Jan Mulder en Remco Campert, het Volkskrant-duo Camu. Ze schreven tot juli 2006 samen een column voor deze krant.

 

 

Voor het eerst in de geschiedenis van het Groot Dictee heeft de jury na afloop van het dictee een fout ontdekt. 'Voor pampus liggen' is niet zoals tijdens de uitzending werd gezegd met een hoofdletter P, maar met een kleine p. De winnaar had daardoor niet 0 maar 1 fout.