NPO
NTR
4 juni 2014

Prof. H. (Henk) J. L. Vonhoff - voorzitter:
bekend oud-politicus voor de VVD; hij was onder meer staatssecretaris en Commissaris van de Koningin in Groningen. Hij bekleedde daarnaast een flink aantal bestuursfuncties.

 

Prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg:
directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden en een van de samenstellers van het Groene Boekje.

 

Martine Tanghe:
presentatrice en programma-maakster bij de Belgische VRT.

 

Prof.dr. Th.A.J.M. Janssen: :
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Oscar Fernald
(Nederland) 7 fouten

 

2/3. Iris van der Brugge (Nederland) & Rolf Post (Nederland) - 13 fouten
4/5. Rob de Vries (Nederland) & Lieve Beullens (Vlaanderen) - 15 fouten

 

Gemiddeld alle spelers

 

39 fouten (60 deelnemers)

 

Totaal aantal fouten: 2340

Beste prominenten

  1. Margot Vanderstraeten - schrijfster, journaliste (Vlaanderen)
    18 fouten
  2. Goedele Devroy - correspondente Nederland VRT journaal (Vlaanderen)
    20 fouten
  3. Mat Herben, fractievoorzitter LPF (Nederland)
    27 fouten

Titel: Hittegolf

 

1. deze
2. buiiig
3. sinterklaasweer
4. goeddeels
5. illusoire
6. kerstpakketten
7. velen
8. recordzomer
9. wekenlang
10. bekaf
11. onderuitgezakt
12. onhollandse
13. daarbijbehorend
14. colaatje
15. handbereik
 
16. wijle
17. getrakteerd
18. ten minste
19. eenenedertig
20. Celsius
21. sommigen
22. dientengevolge
23. abrupt
24. katzwijm
25. apocalyptische
26. tv-beelden
27. illustreerden
28. gestrande
29. metropassagiers
30. pikkedonker
31. fluorescerende
32. huns weegs
 
33. Niettemin
34. tallozen
35. geplande
36. exodus
37. zuiden
38. voltooien
39. chauffeurs
40. beiderlei
41. kunne
42. wachtten
43. luxueuze
44. carrosserieën
45. eindeloze
46. files
47. sint-juttemis
48. blèrende
49. dreumesen
50. pyjamaatjes
51. achter in
52. geëtter
53. slapstickachtige
54. taferelen
55. aanrichtten
 
56. 's Middags
57. ten langen leste
58. Middellandse-Zeegebied
59. turkooizen
60. minuscule
61. bikinietjes
62. tevoorschijn
63. alras
64. vlijden
65. gepiercete
66. half ontblote
67. indiaanse
68. mocassins
69. flatteuze
70. tanga's
71. voorziene
72. dicht opeen
 
73. dierentuinen
74. gelouterde
75. langoest
76. onthechte
77. kaketoe
78. alsook
79. kapucijneraap
80. alledrie
81. loodje
82. gedijde
83. exotische
84. koninginnenpage
85. lommerrijke
86. heidevlinder
87. nijver
88. nectar
 
89. Ten gevolge van
90. weersgesteldheid (weergesteldheid mag ook)
91. verspreidden
92. plantensoorten
93. contreien
94. ternauwernood
95. ongebreideld
96. allerwegen
97. acacia
98. eucalyptus
99. apebroodboom
100. veldleeuweriken
101. botvieren
102. hoog opgeschoten
103. pampagras
 
104. Majesteitelijk
105. zonnegod
106. Helios
107. galopperende
108. voortgesleurde
109. azuurblauwe
110. zenit
111. langgeleden
112. gebrevetteerde
113. meteorologen
114. bepeinsden
115. twijfels
116. rigoureuze
 
117. klimaatschommelingen (klimaatsschommelingen mag ook)
118. ijlings
119. gelogenstraft
120. Goedbeschouwd
121. kortgeleden
122. Siberische
123. wordt
124. bijdehante
125. havo-leerling
126. halverwege
127. juli
128. spectaculair
129. rondte
130. skateboardde
131. alweer
132. ontactisch
133. toegesnauwd
134. zonovergoten
135. pinksterdag
136. verbeidt

3 juni 2014

De hittegolf

 

In deze dagen van buiig sinterklaasweer en goeddeels illusoire kerstpakketten gaan de gedachten van velen terug naar de voorbije recordzomer; wekenlang zaten we bekaf onderuitgezakt bij onhollandse temperaturen, een daarbijbehorend colaatje binnen handbereik.

 

Bij tijd en wijle werden we getrakteerd op ten minste eenendertig graden Celsius; sommigen vielen dientengevolge abrupt in katzwijm en apocalyptische tv-beelden uit New York illustreerden hoe gestrande metropassagiers in het pikkedonker langs fluorescerende noodverlichting huns weegs gingen.

 

Niettemin wilden tallozen hun geplande  exodus naar het zuiden voltooien; chauffeurs van beiderlei kunne wachtten in hun luxueuze carrosserieën in eindeloze files soms tot sint-juttemis, terwijl blèrende dreumesen in pyjamaatjes achter in de auto met hun geëtter slapstickachtige taferelen aanrichtten.

 

's Middags, nadat ten langen leste in het Middellandse-Zeegebied de turkooizen zee was bereikt, kwamen de minuscule bikinietjes tevoorschijn; alras vlijden gepiercete, half ontblote of van indiaanse mocassins en flatteuze tanga's voorziene lijven zich dicht opeen.

 

In dierentuinen legden de gelouterde langoest, de onthechte kaketoe alsook de doorgaans flegmatieke kapucijneraap alledrie bijkans het loodje; op de Veluwe daarentegen gedijde de exotische koninginnenpage en in lommerrijke stadstuinen zocht de heidevlinder nijver naar nectar.

 

Ten gevolge van de weersgesteldheid verspreidden zich afgelopen zomer plantensoorten die we in onze contreien ternauwernood kenden; ongebreideld floreerden allerwegen acacia, eucalyptus en apebroodboom - nog even en veldleeuweriken kunnen hun nesteldrift botvieren in hoog opgeschoten pampagras.

 

Majesteitelijk trok de zonnegod Helios in zijn door galopperende paarden voortgesleurde wagen langs het azuurblauwe zenit; langgeleden gebrevetteerde meteorologen bepeinsden of twijfels over rigoureuze klimaatschommelingen niet ijlings moesten worden gelogenstraft.

 

Goedbeschouwd snakten we kortgeleden nog naar Siberische vrieskou, maar inmiddels wordt je door een bijdehante havo-leerling die halverwege juli nog spectaculair in de rondte skateboardde, alweer ontactisch  toegesnauwd dat hij een zonovergoten pinksterdag verbeidt; het is ook nooit goed!

3 juni 2014

 

De tekst van dit veertiende dictee was van Han van Gessel en Bas van Kleef.