NPO
NTR
4 juni 2014

Prof. H. (Henk) J. L. Vonhoff - voorzitter:
bekend oud-politicus voor de VVD; hij was onder meer staatssecretaris en Commissaris van de Koningin in Groningen. Hij bekleedde daarnaast een flink aantal bestuursfuncties.

 

Prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg:
directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden en een van de samenstellers van het Groene Boekje.

 

Martine Tanghe:
presentatrice en programma-maakster bij de Belgische VRT.

 

Prof.dr. Th.A.J.M. Janssen: :
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Guy De Kort 
Turnhout (Vlaanderen) 0 fouten

 

2. Marcel Verstraete uit Mariakerke (Vlaanderen) - 1 fout 3. gedeelde derde plaats met 4 fouten voor:
Jaco de Kraker uit Amsterdam (Nederland)
Hadewich Celis uit Kessel-Lo (Vlaanderen)
Lilian Caris uit Diemen (Nederland)

 

Gemiddeld alle spelers

 

25 fouten (58 deelnemers)

 

Totaal aantal fouten: 1447

Beste prominenten

  1. Christophe Vekeman, schrijver (Vlaanderen)
    10 fouten
  2. gedeelde tweede plaats voor: Phara De Aguirre (presentatrice/journalist Ter Zake, Vlaanderen) en René Appel (detectiveschrijver en hoogleraar UvA, Nederland)
    14 fouten

Titel: Telefoon!

 

1 Peinzende
2 treinreizigers
3 heden ten dage
4 gecapitonneerde
5 coupés
6 frequent
7 lastiggevallen
8 medereizigers
9 sans gêne
10 bravoure
11 tekeergaan
12 zielenroerselen
13 particuliere
 
14 weidsheid
15 rijke
16 concertzaal
17 ascetische
18 klavecinist
19 geconcentreerd
20 consciëntieus
21 cantate
22 begeleidt
23 rauwelijks
24 gedownloade
25 hinnikend
26 toptien
27 welhaast
28 heen-en-weer
 
29 inmiddels
30 leeftijdscategorieën
31 usance
32 slimmeriken
33 apenkoppen
34 godganse
35 sms'en
36 communiceren
37 efemere
38 activiteiten
39 exotisch
40 gedachtegoed
 
41 contact
42 rigoureus
43 robuuste
44 bakelieten
45 langverbeide
46 conversatie
47 te veel
48 geë-mailde
49 lariekoek
50 gewauwel
51 meestentijds
52 peil
 
53 Nooit ofte nimmer
54 negentiende-eeuwer
55 Graham Bell
56 avant-gardistische
57 inventiviteit
58 teweeg
59 product
60 visionaire
61 exercities
62 prestigieus
63 gerei
64 geprivilegieerde
65 bourgeoisie
66 puissant
67 adellijken huize
 
68 Thans
69 financieel
70 hebbedingetje
71 velen
72 ten langen leste
73 permitteren
74 minuscule
75 apparaatje
76 precieuze
77 ovale
78 etuitje
 
79 Decennialang
80 zegen
81 fronsen
82 weinigen
83 wenkbrauwen
84 kantje boord
85 weer eens
86 gebruuskeerd
87 druk pratende
88 strijk-en-zet
89 frenetieke
90 veilig rijdt
 
91 onoorbare
92 praktijken
93 gsm-junks
94 nochtans
95 autistische
96 wildbeller
97 kapittelen
98 beëindig
99 wiedeweerga
100 nietsontziende
101 gekoeioneer
102 veelgeplaagde

3 juni 2014

Telefoon!

 

Peinzende treinreizigers worden heden ten dage in hun gecapitonneerde coupés frequent lastiggevallen; zij horen medereizigers sans gêne en met bravoure telefonisch tekeergaan over intieme zielenroerselen en particuliere aangelegenheden.

 

Zelfs in de weidsheid van een rijke concertzaal wordt de ascetische klavecinist die geconcentreerd en consciëntieus een cantate begeleidt, rauwelijks gestoord door gedownloade riedels van een hinnikend paard of een hit uit de toptien; je krijgt er welhaast het heen-en-weer van.

 

Mobiel bellen is inmiddels tot in de jongste leeftijdscategorieën doorgedrongen; in scholen is het usance dat slimmeriken en apenkoppen de godganse dag sms'en om met elkaar te communiceren over efemere activiteiten en exotisch gedachtegoed.

 

Het intermenselijk contact is rigoureus veranderd; het robuuste bakelieten telefoontoestel en de somtijds langverbeide conversatie zijn verdrongen door te veel geë-mailde lariekoek en mobiel gewauwel, waarop meestentijds geen peil valt te trekken.

 

Nooit ofte nimmer had de negentiende-eeuwer Graham Bell kunnen voorzien wat zijn avant-gardistische inventiviteit teweeg zou brengen; het product van zijn visionaire exercities was indertijd prestigieus gerei van de geprivilegieerde bourgeoisie en puissant rijken van adellijken huize.

 

Thans is het mobieltje een financieel interessant hebbedingetje voor velen; wie kan het zich ten langen leste nog permitteren op pad te gaan zonder dat minuscule apparaatje in zijn precieuze ovale etuitje?

 

Decennialang was de telefoon een zegen; nu echter fronsen niet weinigen de wenkbrauwen wanneer zij kantje boord het vege lijf redden na weer eens te zijn gebruuskeerd door een druk pratende automobilist, die strijk-en-zet beweert dat hij ondanks dat frenetieke gebel veilig rijdt.

 

Aan de onoorbare praktijken van gsm-junks valt nauwelijks meer te ontsnappen; nochtans lijkt dit de plaats om de autistische wildbeller te kapittelen: beëindig als de wiedeweerga dat nietsontziende gekoeioneer van de toch al veelgeplaagde medemens!

3 juni 2014

 

De tekst van dit dertiende dictee was van Han van Gessel en Bas van Kleef.