NPO
NTR
4 juni 2014

Prof. H. (Henk) J. L. Vonhoff - voorzitter:
bekend oud-politicus voor de VVD; hij was onder meer staatssecretaris en Commissaris van de Koningin in Groningen. Hij bekleedde daarnaast een flink aantal bestuursfuncties.

 

Prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg:
directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden en een van de samenstellers van het Groene Boekje.

 

Martine Tanghe:
presentatrice en programma-maakster bij de Belgische VRT.

 

Prof.dr. Th.A.J.M. Janssen: :
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

4 juni 2014

TV uitzending

WINNAARS:

met het resultaat van drie fouten elk hebben drie Vlamingen een gedeelde eerste plaats behaald.
Het zijn:

 

Caroline Schrijvers (25), bankbediende uit Leuven
Jean Spelmans (50), leraar Nederlands uit Kuringen
Jozef Lamberts (55), leraar Nederlands uit Bonheiden.

 

Gemiddeld alle spelers

 

31 fouten (57 deelnemers)

 

Totaal aantal fouten: 1764

Beste prominenten

 1. Jean-Marie Dedecker, Vlaams senator
  21 fouten
 2. Yves Petry, schrijver
  24 fouten
 3. Tom Naegels, schrijver
  25 fouten
 4. Bart Chabot, (o.a.) schrijver
  27 fouten
 5. Goedele Wachters, VRT-verslaggeefster
  31 fouten

Titel: De portemonnee

 

1 Allerwegen
2 kassiers
3 caissières
4decembermaand
5 financieel
6 project
7 vanjewelste
8 ommekomst
9 fiducie
10 euro
 
11 geschiedt
12 ter wille van
13 Europese
14 excentriek
15 euro-enthousiasme
16 'eureka'
17 zopas
18 Europagezinde
19 europarlementariër
20 achtuurjournaal
21 geëxalteerd
22 uitkrijten
 
23 eurosceptici
24 degenen
25 van jongs af
26 konterfeitsels
27 marokijnen
28 portefeuille
29 euroambtenarij
30 algauw
31 potjeslatijn
32 geë-mailde
33 litanieën
34 allesbehalve
35 Brussels
 
36 prevelementen
37 mèlee
38 somtijds
39 veronachtzaamde
40 sinterklaas- en kerstaankopen
41 coupures
42 decennialang
43 rouleren
44 chagrijn
45 lievemoederen
46 antiquarische
47 hartelust
 
48 cadeaus
49 stereotiepe
50 barbiepoppen
51 cd'tjes
52 rock-'n-rollmuziek
53 rococoachtige
54 kalligrafieën
55 emaillen
56 kookgerei
57 geciseleerde
58 etagères
59 en passant
60 tekeer
61 kittelorige
62 employés (als je aan dames denkt: employees)
63 achter in
64 pootaan spelen
 
65 à propos
66 excursies
67 Zuid-Europese
68 contreien
69 valuta (mag ook: valuta's)
70 overheeft
71 halsoverkop
72 van af zien te komen
73 in den vreemde
74 goedbeschouwd
75 cappuccino
76 carpaccio
77 chipolatapudding
78 krankjorume
79 wiedes
 
80 beurzen
81 gedaanteverwisseling
82 ten gerieve van
83 vrijemarkteconomie
84 één
85 zij
86 hopelijk
87 moge
88 beeltenis
89 soevereine
90 monarch
91 staatsiefoto's
92 nooit ofte nimmer
93 van overheidswege
94 geëlimineerd
 
95 weifelaar
96 exercitie
97 een tijdlang
98 twijfelend
99 usance
100 zogezegd
101 pakweg
102 grinniken
103 gejeremieer
104 numismatisch
105 debacle
106 portemonnee

3 juni 2014

De portemonnee

 

Allerwegen maken kassiers en caissières zich in deze decembermaand op voor een financieel project vanjewelste: na ommekomst van 2001 gaan zij vol fiducie over van de nationale munt op de euro.

 

Dit geschiedt ter wille van de Europese eenheid en met een soms excentriek euro-enthousiasme: 'eureka' hoorden wij zopas nog een Europagezinde europarlementariër op het achtuurjournaal geëxalteerd uitkrijten.

 

Sommige eurosceptici - vooral degenen die van jongs af vertrouwden op de konterfeitsels in hun marokijnen portefeuille - vinden al die euroambtenarij algauw potjeslatijn; in geë-mailde litanieën zingen zij allesbehalve Brussels lof.

 

Onder nostalgische prevelementen doen wij in een mêlee van somtijds veronachtzaamde klanten onze sinterklaas- en kerstaankopen met coupures die al decennialang rouleren; tot ons chagrijn hebben die - daar helpt geen lievemoederen aan - straks nog slechts antiquarische betekenis.

 

Naar hartelust kopen wij cadeaus: stereotiepe barbiepoppen, cd'tjes met rock-'n-rollmuziek, rococoachtige kalligrafieën, emaillen kookgerei en geciseleerde etagères; en passant gaan wij tekeer tegen kittelorige employés die achter in de winkel pootaan spelen.

 

En à propos: wie van excursies naar Zuid-Europese contreien vreemde valuta overheeft, moet daar halsoverkop van af zien te komen; bij een volgend verblijf in den vreemde kun je er goedbeschouwd geen cappuccino, carpaccio of chipolatapudding meer van kopen - een krankjorume gedachte, maar nogal wiedes.

 

Onze beurzen moeten een gedaanteverwisseling ondergaan ten gerieve van de vrijemarkteconomie; één wens zij ons hopelijk vergund: moge de beeltenis van de soevereine monarch, al is het geen staatsiefoto, nooit ofte nimmer van overheidswege worden geëlimineerd.

 

Menig weifelaar zal na deze monetaire exercitie nog een tijdlang twijfelend blijven hoofdrekenen, maar usance zal dat zogezegd niet worden; over pakweg een jaar grinniken we om al dat gejeremieer over een dreigend numismatisch debacle in de portemonnee.

3 juni 2014

 

De tekst van dit twaalfde dictee was van Han van Gessel en Bas van Kleef.