NPO
NTR
4 juni 2014

Prof. H. (Henk) J. L. Vonhoff - voorzitter:
bekend oud-politicus voor de VVD; hij was onder meer staatssecretaris en Commissaris van de Koningin in Groningen. Hij bekleedde daarnaast een flink aantal bestuursfuncties.

 

Prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg:
directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden en een van de samenstellers van het Groene Boekje.

 

Martine Tanghe:
presentatrice en programma-maakster bij de Belgische VRT.

 

Prof.dr. Th.A.J.M. Janssen: :
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Era Gordeau
(Nederland) 2 fouten

 

2. . Robert van Hollebeke - 6 fouten
3. Steven Pype - 7 fouten
4/5. Jan Meijer - 11 fouten
4/5. Johan Ervyn - 11 fouten

 

Gemiddeld alle spelers

 33 fouten 

Beste prominenten

  1. Jef Rademakers
    27 fouten
  2. Margriet Vroomans
    30 fouten
  3. Marcel Van Tilt & Miryanna van Reeden
    31 fouten

 

De gemiddelde score was dit jaar 33 fouten! Daarmee is het foutenrecord van 1998: gemiddeld 31, dat de jury toen al hoog vond, gebroken.

3 juni 2014

(spelling 1995)

 

Het jachtige bestaan

 

De laatste kwarteeuw van dit millennium zien wij steeds meer veelgeplaagde mensen lijden onder de spanningen van het jachtige bestaan dat zij leiden; we zullen er niet over uitweiden, maar zij maken soms excentrieke bokkensprongen en keren niettemin meestal onverrichter zake huiswaarts.

 

Vooral de vermaledijde files brengen veel hartkloppingen teweeg; de snelweg verandert vaak in een kafkaiaans landschap, waar machiavellisten in een deux-chevauxtje de hele trukendoos opentrekken om de guerrilla op de lange lindelaan zo nodig stiekem - pats-boem - met een watjekouw te beslechten.

 

Menigeen haalt in arren moede een gsm'etje tevoorschijn, waarmee uitentreuren met de clientèle wordt gebeld om de precieze locatie te melden; toeschouwers geven geen sjoege als zij midden in het peloton worden geconfronteerd met deze iconen van het elektronicatijdperk.

 

De klok, o verafgode totem van technische productie, is voor velen de kop van Jut; in een onverbiddelijke cadans tiranniseert de secondewijzer met mathematische precisie de hele rataplan van efemere besognes.

 

Waar is de tijd dat kantklossters met engelengeduld minuscule verguldsels aanbrachten op karmozijnen draperieën voor de soevereine chic van adellijken huize? Zij zetten zich voor een habbekrats aan het spinnewiel, maar maakten zich nochtans niet met een jantje-van-leiden ervan af.

 

In de Middeleeuwen brachten benedictijner monniken met hun wijdvallende pijen onder weidse kloostergewelven rust met hun gregoriaanse gezangen gewijd aan hun Onze-Lieve-Heer; later recupereerden velen bij renaissancistische melodieën van citer of klavecimbel.

 

Heden ten dage praktiseren corpulente luiwammesen hun jeuïge privé-hobby's bij vlammend openhaardhout of barbecue; zij doen zich zonder veel egards te goed aan ratatouille of balkenbrij, voorzover dat geen consequenties heeft voor hun cholesterolgehalte.Pennenvrienden van het dictee, nu we dit fin de siècle in de annalen bijschrijven, is het raadzaam zo niet noodzakelijk althans even langzaamaan te doen; laat u niet te veel opjutten door geëxalteerde gedachtekronkels, maar geniet volop van de ambrozijnen verrukkelijkheden des levens!

3 juni 2014

 

De tekst van dit tiende dictee was van Han van Gessel.