NPO
NTR
4 juni 2014

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo - voorzitter:
Van Mierlo was jaren leider van D66. Hij was minister van Defensie en Buitenlandse Zaken, en vice-premier. In de jaren 80 was hij Eerste-Kamerlid.

 

Prof.Dr. M.C. van den Toorn:
Van den Toorn is emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KU in Nijmegen. Hij publiceerde boeken en artikelen over zinsbouw, woordvorming en commerciële naamgeving.

 

Prof.Dr. C.W.A. Fens:
Kees Fens is buitengewoon hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en literair medewerker van de Volkskrant.

 

Prof. G. Geerts: :
Hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Leuven en voorzitter van de spellingcommissie van de Nederlandse Taalunie.

4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Louis Kesteloo
(Nederland) 6 fouten

 

Gemiddeld alle spelers

 

23 fouten (59 deelnemers)

 

Totaal aantal fouten: 1339

Beste prominenten

 1. Jerome Heldring
  14 fouten
 2. Bart Chabot
  15 fouten
 3. Rosita Steenbeek
  17 fouten
 4. Alexander Rinnooy Kan
  17 fouten
 5. Jef Geeraerts
  17 fouten
3 juni 2014

(voorkeurspelling 1954)

 

Titel: De dicteetor

 

Te midden van de diersoorten die in onze contreien met uitsterven worden bedreigd, neemt de dicteetor een curieuze plaats in; we zullen daarom de leefwijze van dit minuscule, maar agressieve insekt nader onder de loep nemen.

 

Normaal leidt dit ravezwarte diertje een rustig, zo niet vadsig bestaan midden in zijn natuurlijke biotoop; als een volleerde meester in de mimicry kan het zich tegen elk vijandelijk komplot teweerstellen - daarmee heeft het een duidelijk prae boven zijn soortgenoten.

 

Maar heden ten dage wordt het leeuwedeel van de bewoners der Lage Landen eenmaal 's jaars van zijn apropos gebracht, als de dicteetor plotseling haastje-repje te voorschijn komt en zich met veel aplomb ontpopt als een dictatoriaal kruidje-roer-mij-niet.

 

We zullen ervan afzien ellenlang uit te weiden over de hebbelijkheden van dit bijdehante beestje, maar één ding is duidelijk: doordat de dicteetor extreem consciëntieus is, komt hij slechts bij weinigen in het gevlij.

 

Zodra de dicteetor met veel elan en bravoure de kop opsteekt, ontstaat onmiddellijk trammelant; met zijn vaak boude boutades bruuskeert hij nietsvermoedende stervelingen, want het is onloochenbaar dat tact niet zijn sterkste kant is.

 

Tegen zijn choquerend gedrag is meestal geen kruid gewassen; woorden schieten tekort om de calamiteiten te beschrijven die hij met zijn vaak geëxalteerde teksten teweeg heeft gebracht.

 

Maar velen houden niet van dit gejeremieer over de dicteetor; zij vinden dat faliekant verkeerd en applaudisseren maar al te graag voor zijn zegenrijk werk, dat geschraagd wordt door een ongebreidelde passie voor splijtende beitels, rijzende pijlers, stijgende steigers en vermaledijde balkenbrij - o ijselijk abracadabra!

 

Alles tezamen ziet de wereld er dankzij de hocus-pocus van de dicteetor een beetje florissanter uit, maar of we hem ten langen leste van een tragische ondergang kunnen redden - daar kunnen we geen peil op trekken.

3 juni 2014

 

De tekst van dit zesde dictee was van Han van Gessel.