NPO
NTR
4 juni 2014

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo - voorzitter:
Van Mierlo was jaren leider van D66. Hij was minister van Defensie en Buitenlandse Zaken, en vice-premier. In de jaren 80 was hij Eerste-Kamerlid.

 

Prof.Dr. M.C. van den Toorn:
Van den Toorn is emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KU in Nijmegen. Hij publiceerde boeken en artikelen over zinsbouw, woordvorming en commerciële naamgeving.

 

Prof.Dr. C.W.A. Fens:
Kees Fens is buitengewoon hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en literair medewerker van de Volkskrant.

 

Prof. G. Geerts: :
Hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Leuven en voorzitter van de spellingcommissie van de Nederlandse Taalunie.

4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Fabienne De Broeck
(Vlaanderen) 7 fouten

 

Gemiddeld alle spelers

26 fouten 

Beste prominenten

 1. Luuk Gruwez
  8 fouten
 2. Jan Hautekiet
  13 fouten
 3. Regine Clauwaert
  15 fouten
 4. Mensje van Keulen
  15 fouten
 5. Henk Spaan
  19 fouten
 6. Guy Mortier
  20 fouten
 7. Henny Stoel
  21 fouten
3 juni 2014

(voorkeurspelling 1954)

 

Titel: Het decembergevoel

 

December is sinds mensenheugenis een maand van nerveuze verwachting. Door de ongegeneerde activiteiten van de commercie word je de lang verbeide komst van Sinterklaas tegenwoordig al ruim van tevoren gewaar, terwijl ook de serene geneugten van het kerstfeest al vroeg tot vermoeiens toe worden tentoongespreid.

 

Vroeger trad de steile gestalte van de filantropische bisschop met minzame nijgingen de huiskamer binnen, waar hij met veel egards werd ontvangen; hij werd steevast geëscorteerd door een frêle Zwarte Piet, die met een takkenbos van rijshout olijk dreigde slechteriken te kastijden.

 

Kinderen, die zich eerst vermeiden met ganzenborden of bij het kaartspel elkaar halsstarrig de zwartepiet trachtten toe te spelen, plachten doodstil te worden; ze wachtten lijdzaam af of zij getrakteerd zouden worden op saffraangeel suikergoed, frambozerood marsepein of minuscule pakketjes.

 

Op sinterklaasavond regende het dure cadeaus: portefeuilles van slangeleer, porseleinen eau-de-cologneflesjes, esthetisch gevormde bonbonniëres, cameeën met reliëfs, sjaals van shantoeng of kasjmier.

 

Tegenwoordig lijkt de goedheilig man het veld te moeten ruimen ten gunste van de kerstman; deze schrijdt steeds vaker ten aanschouwen van velen door drukke winkelcentra, tenzij buiig weer dat ten enenmale verhindert.

 

Deze ontwikkeling kan de doodsteek betekenen voor het collectieve dichterschap in dienst van het Sint-Nicolaasrijm - o droefenis! Wat hebben wij niet, in onze puberteit en nog lang daarna, ons best gedaan om een woordenbrij te creëren vol zoetgevooisde clichés en uitentreuren herhaalde rijmelarijen!

 

Het feest van Kerstmis, eens allerwegen een devoot festijn met dennetakken en mistletoe, wordt steeds meer naar Noordamerikaans voorbeeld gemodelleerd - een hard gelag voor sensibele asceten en puriteinen, die nooit ofte nimmer willen meedoen aan te veel nieuwlichterij. Mijter en tabberd, hulstguirlandes en engelenhaar - zij bepalen het decembergevoel, maar hoe lang nog?

3 juni 2014

 

De tekst van dit zesde dictee was van Han van Gessel.