NPO
NTR
4 juni 2014

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo - voorzitter:
Van Mierlo was jaren leider van D66. Hij was minister van Defensie en Buitenlandse Zaken, en vice-premier. In de jaren 80 was hij Eerste-Kamerlid.

 

Prof.Dr. M.C. van den Toorn:
Van den Toorn is emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KU in Nijmegen. Hij publiceerde boeken en artikelen over zinsbouw, woordvorming en commerciële naamgeving.

 

Prof.Dr. C.W.A. Fens:
Kees Fens is buitengewoon hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en literair medewerker van de Volkskrant.

 

Prof. G. Geerts: :
Hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Leuven en voorzitter van de spellingcommissie van de Nederlandse Taalunie.

4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Marjan Veenman-Arts
5 fouten

 

Gemiddeld alle spelers

24 fouten 

Beste prominenten

 1. Paul Cockx
  8 fouten
 2. Eugène Berode
  8 fouten
 3. Jules Deelder
  15 fouten
 4. Erik van Muiswinkel
  16 fouten
 5. Tim Krabbé
  17 fouten
4 juni 2014

(Voorkeurspelling 1954)

 

Titel: Reizen per spoor

 

Zullen wij, twintigste-eeuwers, het nog meemaken dat we per trein als geprivilegieerde burgers naar ons werk reizen, neergevlijd in de fauteuils van comfortabele compartimenten, nippend aan een porseleinen kop met koffie, voorzien van suiker en crème? Voorlopig zullen de tweede-klasafdelingen in de spitsuren nog wel velen tot staan dwingen; uit louter agressie hoorden we reeds boze tongen de cappuccino smeuïg vergelijken met beits of rattenkruit.

 

Waar is de tijd van het luxueuze reizen gebleven, toen reizigers zich nog vermeiden in pompeuze wachtkamers met lambrizeringen van cipressehout en minutieus geciseleerd koperwerk, met velours beklede stoelen met trijpen armleuningen, en kristallijnen luchters aan het plafond?

 

In deze weidse ruimten heerste een welhaast gewijde sfeer. Men bereidde zich consciëntieus voor op een ontspannende reis, opgeluisterd door stedeschoon en frisse landouwen met weidend vee, vriendelijk struweel langs zachte glooiingen bij verzande rivierbeddinkjes, beneden aan het talud van de spoordijk.

 

De geur van de stoomlocomotief verleende het reizen toen weliswaar een romantisch cachet, maar toch vleien wij ons tegenwoordig met de gedachte dat we te allen tijde zonder rook en roet door het landschap kunnen snellen.

 

Veel hedendaagse reizigers zijn behept met de onbedwingbare begeerte per se te willen weten wat hun reisgenoten lezen. Ze bespioneren stiekem hun buren en zouden wensen dat er overal in de coupés spionnetjes hingen waarin de boek- en brochuretitels gereflecteerd werden.

 

Aan het eind van de reis laat de adellijk ogende dame met haar intrigerende decolleté een flodderig niemendalletje liggen, terwijl de zo geëngageerd lijkende heer een minuscule thriller achterlaat die de littekens draagt van weinig scrupuleus gebruik. `Nee', denk je dan, 'u beider keus is niet de mijne.'

 

Maar allicht brengt een ander hiertegen in dat deze gedachte getuigt van een hautaine ivoren-torenhouding en erop gericht is ten langen leste in het gevlij te komen bij het intellectuele deel van de natie.

 

Maar laten we er niet lang over uitweiden: er bestaat wijd en zijd een consensusdat het lezen tijdens het reizen per spoor zonder malicieuze pejoratieven moet worden toegejuicht.

3 juni 2014

 

Voor het eerst hebben we te maken met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Dat kwam door de samenwerking met de Vlamingen: de BRT en de Belgische krant De Standaard.

De tekst werd geschreven door Kees Fens.

De voorronde van De Volkskrant leverde tot ontzetting van de redactie 13.000 reacties op. Daaruit kwamen twintig Nederlandse kandidaten voort. In de voorronde van De Standaard werden tien Belgische deelnemers geselecteerd.

De uitgenodigde prominenten moesten echt iets met taal van doen hebben: presentatoren, acteurs, schrijvers, journalisten etc. Er waren er twintig uit Nederland en tien uit België. Onder hen:

 

Bart Chabot - auteur, Clous van Mechelen - musicus, Birgit van Mol - presentatrice, Martin Ros - uitgever, Jules Deelder - dichter en schrijver, Diane Ozon - dichter en kunstenaar, Dieuwertje Blok - presentatrice, Griselda Visser - journaliste, Willem Duys - presentator, Anja Winter - actrice, Paul Cockx - taaldeskundige, Ethel Portnoy - schrijfster, Koos Postema - journalist, Erik van Muiswinkel - cabaretier, Eugène Berode - 'taalbewaker' bij de BRT.