NPO
NTR
4 juni 2014

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo - voorzitter:
Van Mierlo was jaren leider van D66. Hij was minister van Defensie en Buitenlandse Zaken, en vice-premier. In de jaren 80 was hij Eerste-Kamerlid.

 

Prof.Dr. M.C. van den Toorn:
Van den Toorn is emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de KU in Nijmegen. Hij publiceerde boeken en artikelen over zinsbouw, woordvorming en commerciële naamgeving.

 

Prof.Dr. C.W.A. Fens:
Kees Fens is buitengewoon hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en literair medewerker van de Volkskrant.

 

Prof. G. Geerts: :
Hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Leuven en voorzitter van de spellingcommissie van de Nederlandse Taalunie.

4 juni 2014

TV uitzending

WINNAAR:

Marc de Smit
5 fouten

 

Gemiddeld alle spelers

19 fouten 

Beste prominenten

  1. Frits Korthals Altes
    13 fouten
  2. Yvonne Kroonenberg
    15 fouten
  3. Pia Dijkstra
    15 fouten
4 juni 2014

(voorkeurspelling 1954)

 

Titel: Artis

 

Onder de Noordeuropese dierentuinen komt Artis in anciënniteit na de fraaie dierentuin die in Londen de bezoekers in extase brengt.

 

Ook Artis behoort tot die zoölogische etablissementen die door hele families, baby's incluis, bezocht worden.

 

De papegaaienlaan, die naar de steile apenrots leidt, het jonge-mensapenhuis, het pinguïnverblijf en het oude berenpaleis zijn wijd en zijd gerenommeerd.

 

De verzorging van de levende have is altijd geroemd. `Gij hadt het slechter kunnen treffen', zei koning Willem III, helemaal uit `s-Gravenhage gekomen, in 1875 tegen de rinoceros Jan, die zich nochtans zeer agressief toonde.

 

In het aquarium vormen de zeeëgels en de vissen uit het Middellandse Zeegebied het hoogtepunt; in de tropische-plantenkas is de kokospalm geen niemendalletje.

 

Artis biedt helaas geen weidse uitzichten met gazons die noden tot neervlijen; anderzijds is de tuin ook geen labyrint vol bosschages.

 

Ongewoon zijn de beelden van dinosauriërs, langs het hek tentoongesteld; in het midden van de tuin staat een pittoresk boeddhabeeld.

 

Bezoekers die Artis sinds jaren plachten te frequenteren en die nooit ertegen opzagen lijdzaam in een queue te wachten, willen nog steeds koste wat kost à raison van een fors entreegeld in de tuin recreëren.

 

De dieren huisden vroeger vaak alleen in zwaar getraliede, minuscule appartementen: een wildebeest, een przewalskipaard, een kasuaris; nu prevaleren groepsvorming en vrijheid boven het aantal soorten, al heeft Artis nog vele apesoorten in zijn collectie.

 

De tuin kan geen remplaçant zijn van de natuur, maar het voortbestaan van de wisent, de Europese bizon, is wel aan Artis te danken, een bijzonderheid die appelleert aan de gevoelens van elke rechtgeaarde dierenvriend.

 

Vind je dat een dierentuin de dieren in hun vrijheid beknot, zoals sommige actievoerende slimmeriken niet moe worden te stencilen, dan moet je je realiseren dat de attractieve accommodatie van de naoorlogse dierentuin althans veel diersoorten voor uitroeiing behoedt.

 

N.B.: Sinds het dictee van 1990 zijn er tweemaal wijzigingen in de Nederlandse spelling doorgevoerd.

3 juni 2014

 

Het eerste dictee heette nog het Nationaal Dictee der Nederlandse Taal. De Vlamingen deden niet mee. Het was een initiatief van NOS-programma Lopend Vuur, de Volkskrant en de Nederlandse Taalunie. "Een vriendelijke spellingtest voor uw en ons taalplezier", zei Philip Freriks. Hij presenteerde toen ook al, zij het in zijn eentje. Het was 15 december 1990.

 

De tekst, van de hand van Kees Fens, had als onderwerp dierentuin Artis. Dat maakte 'przewalskipaard' mogelijk, maar ook 'casuaris' en 'het oude berenpaleis'. Echte spelvalkuilen. Thuis deden een kwart miljoen mensen aan dit eerste televisie-dictee mee.

Meer over namen van dier-, planten- en fruitsoorten vindt u hier.
En bekijk ook het sympathieke przewalskipaard eens van dichtbij! (Is de schrijfwijze wel correct?).

 

De Eerste Kamer bestond 175 jaar in 1990 en dat was een mooie gelegenheid het dictee daar onder te brengen.

Vijfentwintig prominenten, waaronder Heinz Polzer (drs. P), Frits Korthals Altes, Marijke Höweler, Maarten Biesheuvel, Annemarie Oster, Herman Wigbold, Renate Dorrestein, Jasperina de Jong, Thom Hofmans, Liesbeth List, Yvonne Kroonenberg, Pia Dijkstra, Peter Winnen,Willem van Kooten ("moet nablijven omdat hij heeft afgekeken - met anderen heeft overlegd"), Bart Chabot en Gregor Frenkel Frank. Vijfentwintig deelnemers kwamen uit de "moordende voorronde" in de Volkskrant.

 

De norm was nog het Groene Boekje uit 1954, de voorkeurspelling. Je mocht toen zowel 'bureau' als 'buro' spellen, maar 'bureau' genoot de voorkeur. Net als 'kultuur' en 'cultuur', waarbij 'cultuur' geprefereerd werd. Er werden 943 fouten in totaal gemaakt, gemiddeld 19 à 20 fouten per kandidaat, en er was niemand met 0 fouten.

Sinds het eerste televisiedictee in 1990 zijn er tweemaal wijzigingen in de officiële Nederlandse spelling doorgevoerd.