NPO
NTR

Er bereiken ons vele verzoeken van universiteiten, hogescholen, ministeries, bedrijven en andere instanties of Philip Freriks bereid is een Dictee te komen voorlezen. Die mogelijkheid bestaat al sinds enige jaren.

Voor meer inlichtingen: Men at Work TV-produkties.
Tel: 010 - 473 37 77, fax: 010 - 273 24 92,
e-mail: info@menatwork.tv