NPO
NTR
17 december 2016

Het 27e Groot Dictee der Nederlandse Taal is hier terug te zien.

19 december 2015

Het 26e Groot Dictee der Nederlandse Taal werd zaterdag 19 december uitgezonden bij de NTR op NPO 2.

17 december 2014

Het 25e Groot Dictee der Nederlandse Taal werd woensdag 17 december uitgezonden bij de NTR op NPO 1. De presentatie was in handen van Philip Freriks en Martine Tanghe. De jury stond onder leiding van Oud-premier Dries van Agt.

 

3 juni 2014

 

Het eerste dictee heette nog het Nationaal Dictee der Nederlandse Taal. De Vlamingen deden niet mee. Het was een initiatief van NOS-programma Lopend Vuur, de Volkskrant en de Nederlandse Taalunie. "Een vriendelijke spellingtest voor uw en ons taalplezier", zei Philip Freriks. Hij presenteerde toen ook al, zij het in zijn eentje. Het was 15 december 1990.

 

De tekst, van de hand van Kees Fens, had als onderwerp dierentuin Artis. Dat maakte 'przewalskipaard' mogelijk, maar ook 'casuaris' en 'het oude berenpaleis'. Echte spelvalkuilen. Thuis deden een kwart miljoen mensen aan dit eerste televisie-dictee mee.

Meer over namen van dier-, planten- en fruitsoorten vindt u hier.
En bekijk ook het sympathieke przewalskipaard eens van dichtbij! (Is de schrijfwijze wel correct?).

 

De Eerste Kamer bestond 175 jaar in 1990 en dat was een mooie gelegenheid het dictee daar onder te brengen.

Vijfentwintig prominenten, waaronder Heinz Polzer (drs. P), Frits Korthals Altes, Marijke Höweler, Maarten Biesheuvel, Annemarie Oster, Herman Wigbold, Renate Dorrestein, Jasperina de Jong, Thom Hofmans, Liesbeth List, Yvonne Kroonenberg, Pia Dijkstra, Peter Winnen,Willem van Kooten ("moet nablijven omdat hij heeft afgekeken - met anderen heeft overlegd"), Bart Chabot en Gregor Frenkel Frank. Vijfentwintig deelnemers kwamen uit de "moordende voorronde" in de Volkskrant.

 

De norm was nog het Groene Boekje uit 1954, de voorkeurspelling. Je mocht toen zowel 'bureau' als 'buro' spellen, maar 'bureau' genoot de voorkeur. Net als 'kultuur' en 'cultuur', waarbij 'cultuur' geprefereerd werd. Er werden 943 fouten in totaal gemaakt, gemiddeld 19 à 20 fouten per kandidaat, en er was niemand met 0 fouten.

Sinds het eerste televisiedictee in 1990 zijn er tweemaal wijzigingen in de officiële Nederlandse spelling doorgevoerd.

 

3 juni 2014

 

Voor het eerst hebben we te maken met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Dat kwam door de samenwerking met de Vlamingen: de BRT en de Belgische krant De Standaard.

De tekst werd geschreven door Kees Fens.

De voorronde van De Volkskrant leverde tot ontzetting van de redactie 13.000 reacties op. Daaruit kwamen twintig Nederlandse kandidaten voort. In de voorronde van De Standaard werden tien Belgische deelnemers geselecteerd.

De uitgenodigde prominenten moesten echt iets met taal van doen hebben: presentatoren, acteurs, schrijvers, journalisten etc. Er waren er twintig uit Nederland en tien uit België. Onder hen:

 

Bart Chabot - auteur, Clous van Mechelen - musicus, Birgit van Mol - presentatrice, Martin Ros - uitgever, Jules Deelder - dichter en schrijver, Diane Ozon - dichter en kunstenaar, Dieuwertje Blok - presentatrice, Griselda Visser - journaliste, Willem Duys - presentator, Anja Winter - actrice, Paul Cockx - taaldeskundige, Ethel Portnoy - schrijfster, Koos Postema - journalist, Erik van Muiswinkel - cabaretier, Eugène Berode - 'taalbewaker' bij de BRT.

3 juni 2014

 

De derde editie van de 'koningin der taaltoetsen', het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De tekst was van Han van Gessel.
Heel wat politici en schrijvers lieten het trouwens afweten; ze namen de uitnodiging om mee te doen niet aan (uit angst om af te gaan?). Philip Freriks noemde daarom de prominenten die er wel waren 'gladiatoren van de taal'. Aan de voorronde van De Volkskrant deden 15.000 mensen mee. Het dictee werd een instituut. Het Ministerie van Financiën organiseerde ook een dictee, waarvoor zich 1500 ambtenaren aanmeldden.

 

Er waren net als in 1991 dertig 'gewone' deelnemers uit België en Nederland en dertig prominenten. Onder de laatsten bevonden zich Jan des Bouvrie - ontwerper, Gert en Hermien - artiesten, Appie Baantjer - schrijver, Gerard Cox - acteur, Fred Benavente - acteur, Nellie Cooman - sportvrouw, Martin van Amerongen - journalist, Luk De Koninck - acteur, Maurice de Hond - opiniepeiler, Bavo Claes - presentator Belgisch journaal, Joop van Zijl - presentator Nederlands journaal en Hugo Camps - journalist.

Marga van Praag maakte een reportage op een school met veel Marokkaanse en Turkse kinderen over de moeilijkheden die deze kinderen hadden met het Nederlands. "Thermometer kan je toch ook zonder h schrijven?".

3 juni 2014

 

De tekst van dit zesde dictee was van Han van Gessel.

3 juni 2014

 

De tekst van dit zesde dictee was van Han van Gessel.

3 juni 2014

 

De tekst van dit zesde dictee was van Han van Gessel.

3 juni 2014

 

De tekst van dit zevende dictee was van Han van Gessel.