NPO
NTR

 

"In deze test krijg je 100 woorden te zien, zowel bestaande als niet-bestaande. Geef voor elk woord aan of het volgens jou een Nederlands woord is, of niet. Met een Nederlands woord bedoelen we dat het woord in (een deel van) het taalgebied gebruikt en begrepen wordt."

 

Zo begint de Taaltest Junior (j-woordentest.ugent.be), een taalkundig en psycholinguïstisch onderzoek onder Nederlandstalige kinderen. Het wordt uitgevoerd door de universiteit van Gent.

 

Het is een afgeleide van de volwassenenvariant, die de basis vormt van het Groot Nationaal Onderzoek (GNO) naar onze woordenschat.

 

Als tien- tot twintigduizend kinderen een lijstje met honderd woorden beoordelen, kunnen Gentse onderzoekers zien welke woorden zij kennen en op welke leeftijd ze die hebben geleerd!